NodeJS và hướng dẫn cài đặt NodeJS

“Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime – một trình thông dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt Chrome. Bình thường thì bạn cũng có thể tải bộ V8 và nhúng nó vào bất cứ thứ gì; Node.js làm điều đó đối với các web server. JavaScript suy cho […]

Polymer JS #2- Cách dùng custom properties cho component trong Polymer

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu sơ lược về cách cài đặt, và viết một hello-world component với PolymerJS, hôm nay mình xin phép được tiếp tục chủ đề với hướng dẫn custom properties cho component trong PolymerJS. Custom Properties trong Component Tiếp tục sử dụng demo helloworld trước, cúng ta đã có […]

Polymer JS #1- Giới thiệu và viết HelloWorld với Polymer

Polymer là gì? Polymer là một components library do Google phát triển để hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web với các web components có thể tái sử dụng và tích hợp nhiều công nghệ mới. Polymer cung cấp cơ bản nhiều thư viện với các componens như menu, toolbar, map,… Xem […]

Tạo hiệu ứng Parallax Scrolling với Skrollr

Parallax Scrolling là gì? Kỹ thuật Parallax Scrolling là kĩ thuật sử dụng nhiều hình ảnh nền rồi cho chúng cùng lúc di chuyển với những tốc độ khác nhau, tạo ra ảo giác thị sai về chiều sâu khi nhìn vào được Ian Coyle tạo ra và áp dụng lần đầu cho website Nike […]

Tạo Menu Accordion đẹp với HTML CSS và jQuery (Phần 2)

Accordion menu là một dạng menu phổ biến được sử dụng nhiều trong các website hiện đại. Accordion không chỉ được sử dụng cho Menu, nó cũng có thể được sử dụng cho nội dung, hình ảnh. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn cách tạo một menu dọc, trong đó áp dụng accordion vào. […]

Tạo Menu Accordion đẹp với HTML CSS và jQuery (Phần 1)

Accordion menu là một dạng menu phổ biến được sử dụng nhiều trong các website hiện đại. Accordion không chỉ được sử dụng cho Menu, nó cũng có thể được sử dụng cho nội dung, hình ảnh. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn cách tạo một menu dọc, trong đó áp dụng accordion vào. […]

Cài đặt chia sẽ máy in – Printer trên Ubuntu server

1. Cài đặt Printer Ubuntu server (Máy chủ chia sẽ máy in) Cài đặt và cấu hình SAMBA chia sẽ file và thư mục – Tải và cài đặt Samba apt-get install samba – Cấu hình samba cho phép chia sẽ máy in. nano /etc/samba/smb.conf – Phần Workgroup:Thay đổi cho cùng Workgroup với Các máy […]