Polymer JS #2- Cách dùng custom properties cho component trong Polymer

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu sơ lược về cách cài đặt, và viết một hello-world component với PolymerJS, hôm nay mình xin phép được tiếp tục chủ đề với hướng dẫn custom properties cho component trong PolymerJS. Custom Properties trong Component Tiếp tục sử dụng demo helloworld trước, cúng ta đã có […]

Polymer JS #1- Giới thiệu và viết HelloWorld với Polymer

Polymer là gì? Polymer là một components library do Google phát triển để hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web với các web components có thể tái sử dụng và tích hợp nhiều công nghệ mới. Polymer cung cấp cơ bản nhiều thư viện với các componens như menu, toolbar, map,… Xem […]