Data Binding DataBinding là sự gắn kết hay ràng buộc về dữ liệu, nó liên kết đến  một property hoặc sub-property của các custom element (host element) đến...

"Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime - một trình thông dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt...

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu sơ lược về cách cài đặt, và viết một hello-world component với PolymerJS, hôm nay mình...

Polymer là gì? Polymer là một components library do Google phát triển để hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web với...