Cách mở port cho VPS tại Google Cloud Platform

Cách sử dụng VPS miễn phí tại Google Cloud Platform:


CÁCH MỞ PORT CHO VPS TẠI GOOGLE CLOUD PLATFORM

Trong bài này sẽ mở port trên 2 tường lửa, Một là tường lửa dịch vụ của Google, hai là tường lửa trong vps (iptables)

Mặc định, các VPS tại Google Cloud Platform chỉ mở các port 3389, 22, 80, 443,.. ngoài ra sẽ bị firewall chặn nên nhiều ứng dụng không truy cập được như FTP, hoặc tomcat, Directadmin, cPanel, hoặc các dịch vụ khác mà sử dụng cổng đặc biệt. Vì vậy chúng ta muốn dùng Port nào phải mở Port Tường lửa (Firewall)

– Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý Project của Google Cloud Platform.

– Bước 2: Chọn vào instance của bạn > Compute > Compute Engine > Networks và bấm Create Newcloud12

 

– Bước 3: Khung điền thông tin rules hiện ra, các bạn điền các thông số các rules như sau:

cloud13

 

Lưu ý:

Name: Viết thường, viết liền không dấu, chỉ có dấu –

Port: Theo định dạng: tcp:<số port>,<số port> hoặc tcp:<port range> hoặc udp:<số port>,<số port> udp: <port range>

ví dụ: tcp: 21,2222,8080,2082

– Bước 4: Nhấn Create để tiến hành thêm rules.

Như vậy, bạn có thể mở các port từ Google Cloud Platform dễ dàng, chú ý rằng ngoài Firewall của Google thì mỗi OS có firewall riêng như Iptables của Centos, bạn cần mở port cho một chức năng cụ thể thì mới sử dụng được. Sau đây là ví dụ tôi mở port 20, 21 và 22 trên iptables

Các bạn sử dụng lệnh

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 20 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 21 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT

tương tự cho các port khác cần mở, lưu ý TCP và UDP

Sau khi đã thực hiện xong cho tất cả các port, đánh lệnh

service iptables save

service iptables restart

để lưu lại thông tin và để khởi động lại tường lửa iptables

KẾT LUẬN

Với Firewall bảo mật cao của Google, khi sử dụng VPS tại Google Cloud Platform, bạn cần Thiết lâp Rules để Enable port cho Firewall của google thì mới sử dụng được.

2 Replies to “Cách mở port cho VPS tại Google Cloud Platform”

  1. Là sao để đăng nhập bằng Ftp và up file lên vậy

  2. Anh ơi mỡ xong rồi res lại vps là dc hả a

Trả lời

Nhập mã kiểm tra * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.