JavaScript là gì?

JavaScript là gì?JavaScript được giới thiệu vào năm 1995, như một cách để thêm các chương trình vào các trang web trong trình duyệt Netscape Navigator. Ngôn ngữ đã được chấp nhận bởi tất cả các trình duyệt web đồ họa lớn khác. Nó đã làm cho các ứng dụng web hiện đại có thể […]

Polymer JS #2- Cách dùng custom properties cho component trong Polymer

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu sơ lược về cách cài đặt, và viết một hello-world component với PolymerJS, hôm nay mình xin phép được tiếp tục chủ đề với hướng dẫn custom properties cho component trong PolymerJS. Custom Properties trong Component Tiếp tục sử dụng demo helloworld trước, cúng ta đã có […]

Polymer JS #1- Giới thiệu và viết HelloWorld với Polymer

Polymer là gì? Polymer là một components library do Google phát triển để hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web với các web components có thể tái sử dụng và tích hợp nhiều công nghệ mới. Polymer cung cấp cơ bản nhiều thư viện với các componens như menu, toolbar, map,… Xem […]